Wethouder

Gerrit Knol is 62 jaar en is sinds mei 2014 wethouder in Zwartewaterland.

Hij werd beëdigd op donderdag 17 april 2014. Gerrit Knol heeft de portefeuille van het sociaal domein met ondermeer de Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet, Welzijn, Wonen, Cultuur en Handhaving. Als wethouder heeft hij de ambitie om vanuit de christelijk-sociale politiek betekenisvol te zijn voor alle inwoners in Zwartewaterland.