Bestuur

Het bestuur van de kiesvereniging wordt benoemd door de ledenvergadering. Zij bestaat uit de volgende leden

Algemeen adjunct:     Klaes-Maarten van der Stege
Secretaris:                   Nico Schra
Penningmeester:         Gert Siemon Douma

Bestuurslid:                Alex van der Linde

 

Het e-mailadres van het bestuur is bestuur@zwartewaterland.christenunie.nl 

 

Het postadres is:
Kalverstraat 13
8061 HE  Hasselt