VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 HOOPVOL SAMENLEVEN

De speerpunten van onze campagne maken onderdeel uit van een veel omvangrijker programma. Dit programma heet Hoopvol Samenleven en omvat een beschrijving van al onze punten en ideeën voor Zwartewaterland. Via deze link kunt u het verkiezingsprogramma "Hoopvol Samenleven" van de ChristenUnie downloaden.